Studiedag Overheids- en Hooglerarenartikel

By erik

25 JANUARI 2022: De toepassing van het overheidsartikel en het hooglerarenartikel in diverse internationale verdragen staat de laatste jaren volop in de belangstelling. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) heeft veel vragen opgeroepen voor grensoverschrijdende situaties, zowel wat betreft de belastingheffing als de sociale zekerheid. Het (hoog)lerarenartikel is onderwerp geweest van Kamervragen. Niet alleen in het Nederlandse parlement, maar ook in het Belgische parlement. Dus wordt het tijd de ontwikkelingen, toekomstplannen en uitleg van de beide artikelen nader te gaan bekijken.

Studiedag 30%-regeling

By admin

23 NOV 2021 :De 30%-regeling is een fiscale regeling die het mogelijk maakt aan ingekomen en uitgezonden werknemers een belastingvrije vergoeding te geven voor de extra kosten die gemaakt worden. Tijdens deze studiedag komen de belangrijkste aspecten aan bod.