25th January 2022

Time: 10:00u

Location: Utrecht

Seats2Meet Centraal station (Moreelsepark) 65 (in Hoog-Catherijne, 2e verdieping Hoog Overborch)

De toepassing van het overheidsartikel en het hooglerarenartikel in diverse internationale verdragen staat de laatste jaren volop in de belangstelling. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) heeft veel vragen opgeroepen voor grensoverschrijdende situaties, zowel wat betreft de belastingheffing als de sociale zekerheid. Het (hoog)lerarenartikel is onderwerp geweest van Kamervragen. Niet alleen in het Nederlandse parlement, maar ook in het Belgische parlement. Dus wordt het tijd de ontwikkelingen, toekomstplannen en uitleg van de beide artikelen nader te gaan bekijken.

 

Tijdens deze studiedag gaan we dit bespreken. We zullen uitgebreid stilstaan bij de ontstane praktijk en de bestaande onduidelijkheid en verschillende (mogelijke) benaderingen in diverse landen. Zeker zal aandacht besteed worden aan de buurlanden Duitsland en België.

 

Sprekers

De sprekers tijdens dit seminar zijn de heer mr. C.L.J.R. (Carlo) Douven en H.B.C. (Bas) Ahrens

 • Bas Ahrens is specialist internationaal belastingrecht bij de Belastingdienst, met als specialisatie de 30%-regeling en de toepassing van belastingverdragen bij oudedagsvoorzieningen.
 • Carlo Douven is freelance docent internationaal belastingrecht, inkomsten- en loonbelasting, expats, pensioen internationaal, ontslaguitkeringen en financiële planning en voorzitter van de kennisgroep Internationaal Belastingrecht inkomstenbelasting niet-winst/loonbelasting/premieheffing bij de Belastingdienst.

Programma

 

09.45 uur  Ontvangst

10.00 uur  Overheidsartikel

 • Plaats overheids- en (hoog)lerarenartikel in belastingverdragen
 • Onderscheid publiekrechtelijke en privaatrechtelijke dienstbetrekking
 • WNRA (Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren)
 • Over de grens werken en of wonen (thuis werken)
 • Pensioen onderscheid publiekrechtelijke en privaatrechtelijke dienstbetrekking
 • Lokaal geworven ambtenaar


11.15 uur  Pauze

11.30 uur  (Hoog)lerarenartikel

 • Hooglerarenartikel in de diverse verdragen (o.a. België en Duitsland)
 • Onderscheid docent / onderzoeker
 • Verdrag België – Belgische visie op hooglerarenartikel vs. Nederlandse visie
 • Thuis werken
 • Werken voor twee universiteiten in twee verschillende landen


12.30 uur  Lunch

13.15 uur  Praktijksituaties

 • (Hoog)leraar komt uit België in Nederland werken
 • Medewerker publiekrechtelijke universiteit werkt thuis
 • Splitsing overheids- particulier pensioen – Hoe bepaal je dat in de praktijk?
 • Gevolgen voorkoming dubbele belasting voor 30%-regeling
 • Vragen


14.30 uur  Afsluiting

 

Kosten
De kosten van dit seminar bedragen € 425,- (excl. btw). Voor Sofie-deelnemers komen de kosten ten laste van de gezamenlijke middelen. Voorwaarde is een maximum aantal deelnemers van 2 per instelling (op volgorde van binnenkomst). Daarnaast moet bij de aanmelding in het ‘opmerkingenveld’ aangegeven worden dat je een Sofie-deelnemer bent.

Omdat de Sofie-middelen schaars zijn hanteren we de annuleringsvoorwaarden van Grensoverschrijdend Werken. Dat wil zeggen dat indien je verhinderd bent er altijd een vervanger gestuurd mag worden maar dat bij annulering (binnen vier weken voor aanvang) en no-show, het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht wordt bij de deelnemer (dus niet bij Sofie!).

 

Routebeschrijving

Vanaf de stationshal: volg uitgang centrum, ga door de rechterdeur Hoog Catharijne binnen en houdt rechts aan. Loop een flink stuk rechtdoor, aan het eind van deze gang is een binnenplein met in het midden een terrasje. Rechts naast dit terras is een glazen deur met de tekst ‘Hoog Overborch’ erboven. Druk binnen links naast de volgende deur op de bel. S2M bevindt zich op de tweede etage.