Graag vragen wij aandacht voor het volgende webinar waarvoor inhoudelijk afstemming met Deloitte heeft plaatsgevonden.

Datum: 30 september 2021
Tijd: 10:00 – 12:00
Locatie: Zoom 
Deelname is gratis

Heeft u werknemers die grensoverschrijdend werken? Heeft u vragen over de impact van Covid-19, de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en uw thuiswerkbeleid op deze grensoverschrijdende werknemers? Dan nodigen wij u graag uit voor een webinar dat Deloitte organiseert inzake werken over de grens.

Tijdens dit Webinar gaan wij in op de internationale aspecten van werken over de grens en welke gevolgen dit heeft voor werkgevers/werknemers in de publieke sector (onder andere zorg, onderwijs, Rijksoverheid, Lokaal- en Middenbestuur).

Welke onderwerpen worden in dit Webinar besproken?

  • Belastingpositie werknemer
  • Sociale verzekeringen
  • Tooling voor grensoverschrijdende werknemers
  • Arbeidsrecht (civiel)
  • Alle verplichtingen die wel of niet voorvloeien uit de Detacheringsrichtlijn (Posted Workers Directive) voor de publieke sector

Van belang is om de gevolgen van grensoverschrijdend werken goed in beeld te hebben zodat dit duidelijk is voor u en uw werknemers.

 

Aanmelden, klik hier!