Careers

SOFI-expertise fungeert als een platform voor loopbaanontwikkeling voor ondersteunend personeel van leden die hun wereldwijde mobiliteitsvaardigheden willen ontwikkelen. Wij zetten ons in voor het bemiddelen en sensibiliseren over mobiliteitsbelemmeringen in wet- en regelgeving.

Geïnteresseerd om deel uit te maken van een team met een missie om een impactvolle levering te creëren op 30% belastingfaciliteitsaanvragen; het afhandelen van wereldwijde mobiliteitsvragen over toepasselijk recht. Doe met ons mee!

Current Openings:

Support Assistant

Je ondersteunt het team met het verbeteren van de verbinding tussen de specialisten die samenwerken binnen SOFI-expertise en de deelnemers. Jaarlijks behandelen we zo'n 3500 adviesaanvragen verspreid over de 14 Nederlandse universiteiten, Koninklijke Academie van Wetenschappen en NWO. lees meer

Support Assistant

Over ons:

SOFI-expertise (Sociaal Fiscaal Internationale Expertise) is een samenwerkingsverband van Nederlandse universiteiten en wetenschappelijke onderzoeksinstellingen en ondersteunt haar leden op het brede terrein van global mobility (internationaal beloning, arbeidsrecht, (sociale) verzekeringen, loonheffingen).

Binnen dit samenwerkingsverband werken circa 20 medewerkers van de verschillende deelnemende universiteiten en onderzoeksinstellingen. Meestal zijn dit medewerkers die bij en vanuit hun eigen universiteit werken als payroll specialist; fiscalist; arbeidsjurist; HR- of Beleidsadviseur. De verbinding tussen de deelnemers en de medewerkers wordt gecoördineerd vanuit Tilburg University.

Wat doen we?

 • Kennis ontwikkelen, bundelen en delen via ons selfservice platform
 • Organiseren van workshops en trainingen op het gebied van grensarbeid en
 • internationaliseringsvraagstukken
 • Behandelen van aanvragen voor de 30%-regeling voor werknemers van onze deelnemers
 • Adviseren over toepasselijke wetgeving voor grensoverschrijdende werksituaties
 • Deelname aan diverse landelijke werkgroepen

Wat ga je voor ons doen en wat verwachten wij van jou?

Je ondersteunt het team met het verbeteren van de verbinding tussen de specialisten die samenwerken binnen SOFI-expertise en de deelnemers. Jaarlijks behandelen we zo'n 3500 adviesaanvragen verspreid over de 14 Nederlandse universiteiten, Koninklijke Academie van Wetenschappen en NWO. Je biedt administratieve ondersteuning aan het kernteam bij de uitvoering van haar taken.

Om dit te kunnen doen verwachten we dat je:

 • ervaring hebt met het werken met servicemanagementtools (zoals Topdesk)
 • kunt werken met SharePoint, OneDrive, Teams, MS-Office
 • voor langere tijd beschikbaar bent
 • dienstverlenend en oplossingsgericht bent
 • zelfstandig kunt werken
 • flexibiliteit bent met betrekking tot werktijden, werkdagen en werkplek
 • Nederlandse taal kunt lezen, schrijven en spreken
 • Engels kunt lezen, schrijven en spreken

Wat bieden wij:

Een salaris conform de CAO Nederlandse Universiteiten. Ongeveer 8 tot 12 uur werk per week. Kennisontwikkeling binnen het vakgebied waarin wij werken. Bijdragen aan de verdere ontwikkeling van dienstverlening voor internationale kenniswerkers in onze sector.

Wil je meer weten:

Neem dan contact op met Erik van Beers erik@sofi-expertise.nl of Alpana Singh alpana@sofi-expertise.nl
Operator/advisor 30% ruling

Als behandelaar beoordeel je of een werknemer aanspraak heeft op de 30%-regeling en dien je daarvoor een verzoek in bij de Belastingdienst. Dit doe je aan de hand van gegevens op een aanvraagformulier en de daarbij gevoegde bewijsstukken die iets zeggen over het aangaan van de arbeidsovereenkomst, de specifieke deskundigheid van de werknemer, de woonplaats voorafgaand aan de tewerkstelling in Nederland en eerdere periodes van verblijf in Nederland. lees meer

Operator/advisor 30% ruling

Wie zijn wij?

SOFI-expertise (Sociaal Fiscaal Internationale Expertise) is een samenwerkingsverband van Nederlandse universiteiten en wetenschappelijke onderzoeksinstellingen en ondersteunt haar leden op het brede terrein van global mobility (internationaal beloning, arbeidsrecht, (sociale) verzekeringen, loonheffingen).

Binnen dit samenwerkingsverband werken circa 20 medewerkers van de verschillende deelnemende universiteiten en onderzoeksinstellingen. Meestal zijn dit medewerkers die bij en vanuit hun eigen universiteit werken als payroll specialist; fiscalist; arbeidsjurist; HR- of Beleidsadviseur. De verbinding tussen de deelnemers en de medewerkers wordt gecoördineerd vanuit Tilburg University.

Wat doen we?

 • Kennis ontwikkelen, bundelen en delen via ons selfservice platform
 • Organiseren van workshops en trainingen op het gebied van grensarbeid en
 • internationaliseringsvraagstukken
 • Behandelen van aanvragen voor de 30%-regeling voor werknemers van onze deelnemers
 • Adviseren over toepasselijke wetgeving voor grensoverschrijdende werksituaties
 • Deelname aan diverse landelijke werkgroepen

Vanwege het toenemend aantal adviesvragen en verzoeken voor de 30%-regeling zoeken wij een:

Behandelaar/adviseur 30%-regeling

(0,1 fte of 0,2 fte)

Wat ga je voor ons doen?

Als behandelaar beoordeel je of een werknemer aanspraak heeft op de 30%-regeling en dien je daarvoor een verzoek in bij de Belastingdienst. Dit doe je aan de hand van gegevens op een aanvraagformulier en de daarbij gevoegde bewijsstukken die iets zeggen over het aangaan van de arbeidsovereenkomst, de specifieke deskundigheid van de werknemer, de woonplaats voorafgaand aan de tewerkstelling in Nederland en eerdere periodes van verblijf in Nederland. Wanneer een verzoek onvolledig is, of wanneer de bewijsstukken niet toereikend zijn, vraag je bij de aanvrager om nadere informatie. Aan de hand van onze eigen checklists, wetgeving en jurisprudentie, beoordeel je wekelijks een aantal verzoeken. Alle behandelaars zijn ingedeeld in teams waarin je vaktechnische casuïstiek kunt bespreken. Een interne opleiding van SOFI-expertise is een essentieel onderdeel van het inwerkproces.

Wat heb je daarvoor nodig?

Het belangrijkste is dat je graag samenwerkt en wil voortdurend wil ontwikkelen. Daarnaast help het enorm wanneer je kennis hebt van fiscale-, arbeidsrechtelijke en of loontechnische regelgeving. Verder is het een voordeel als je al betrokken bent bij het indienen van 30% aanvragen van jouw universiteit of instituut waar je werkzaam bent.

Solliciteren?

Je bent in dienst bij één van onze deelnemers en jouw werkgever is bereid je inzet voor SOFI-expertise te faciliteren. Tussen SOFI-expertise en de deelnemende werkgever vindt verrekening van de salariskosten plaats. Samen met de coördinator en de andere behandelaars wordt een rooster samengesteld waarbinnen jij je werkzaamheden gaat verrichten.

Heb je belangstelling neem dan contact met Erik van Beers (coördinator), tel. 06-58822057 of via e-mail: erik@sofi-expertise.nl.