Wie zijn wij?

SOFI-expertise is een samenwerkingsverband van Nederlandse Universiteiten, KNAW en NWOi. Opgericht in 2006 met als doel het delen, ontwikkelen en borgen van kennis op het gebied van grensoverschrijdend werken. Binnen deze samenwerking delen ca. 15 specialisten, die allemaal werkzaam zijn bij een van haar eigen deelnemers, hun kennis en ervaring op het gebied van global mobility. Deze specifieke deskundigheid, met een sterke focus op grensoverschrijdend werken vanuit het perspectief van de publieke sector, is uniek en in de markt beperkt beschikbaar.

Wat doen wij?

In de loop der jaren heeft SOFI-expertise zich ontwikkeld tot een expertisecentrum met impact. Onze meetbare jaarlijkse activiteiten zijn: afhandelen van de 30%-regeling verzoeken van haar deelnemers; jaarlijks beantwoorden van meer dan duizend adviesvragen over toepasselijke wetgeving; publiceren van nieuwsartikelen; aanbieden van seminars en opleidingsprogramma’s voor HR-specialisten, juristen, payrollspecialisten en internationaliseringsmedewerkers en het beheren van de kennisportal ‘sofi-expertise.topdesk.net’.

Minder makkelijk kwantificeerbaar, maar wellicht nog waardevoller, is onze inzet bij het bemiddelen en aankaarten van knelpunten in wet- en regelgeving, zoals: de toegang tot de Wlz voor meereizende partners en gast-onderzoekers; toegankelijkheid van 30%-regeling voor alle categorieën wetenschappelijk personeel; voorkoming dubbele heffing bij overheidswerknemer; en de implementatie van de WagwEU. Aanvullend fungeert onze samenwerking als platform voor loopbaanontwikkeling voor specialisten die zich breder willen ontwikkelen dan binnen de eigen instelling mogelijk is. 

Waarom deelnemen?

“Het geheel is meer dan de som der delen”, zei Aristoteles al. Dit geldt zeker voor onze samenwerking. Niet alleen omdat we met elkaar veel meer werk kunnen verzetten voor een fractie van de kosten. Onze gezamenlijke inzet heeft veel meer potentie en blijft niet onopgemerkt door onze stakeholders die ons als een serieuze gesprekspartner zien. 

Door de toegenomen globalisering en het feit dat het steeds normaler is om thuis te werken (ook over de grens), krijg je als werkgever steeds vaker te maken met grensoverschrijdende jurisdictievraagstukken. De beschikbare capaciteit en kennis op het gebied van grensoverschrijdend werken binnen de eigen instelling is vaak schaars, soms slechts belegd bij 1 persoon. De kwetsbaarheid die daardoor ontstaat neem je weg door deelname aan onze samenwerking.

Meer weten?

Neem contact op met:  info@sofi-expertise.nl